• Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim.
 • Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim.
 • Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim.
 • Szkoła Podstawowa w Łęgu Starościńskim
  Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim.
 • SPOTKANIE Z AUTORKĄ JOANNĄ BRODOWSKĄ
  Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim.
Biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie,
Filia w Łęgu Starościńskim czynna:

Poniedziałek: 8.00-16.00
Wtorek: 13.30-16.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 13.30- 15.00

Świetlica szkolna

Plan pracy świetlicy szkolnej
Poniedziałek - piątek:
7.00-8.00
12.40-14.40

Plac zabaw

Przy boisku sportowym znajduje się plac zabaw dla najmłodszych wyposażony w karuzele obrotową,... Czytaj więcej...

GALERIA ZDJĘĆ

GALERIA ZDJĘĆstrzalkaGaleria zdjęć SP Łęg Starościński.
Zapraszamy !

SPORT

SPORTSPORTOsiągnięcia uczniów w
zawodach sportowych.

PREZENTACJE

PREZENTACJE strzalkaPrezentacje.
SP Łęg Starościński

DOKUMENTY

DOKUMENTY DO POBRANIAstrzalkaDokumenty do pobrania.

 

PATRON SZKOŁY


patron Św. Jan Paweł II

HYMN SZKOŁY


audio
Hymn szkoły

SZTANDAR SZKOŁY


sztandar awers Sztandar szkoły


LOGO SZKOŁY

logo szkoly Logo szkoły

UROCZYSTOŚĆ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II

logo szkoly


   
Szkoła Podstawowa
im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim

audioHymn szkoły

 

PATRON SZKOŁY

JP2"Dzieci są przyszłością
która pozostaje zawsze otwarta"

Św. Jan Paweł II

Drukuj

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY ORAZ OCHRONY UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II W LĘGU STAROŚCIŃSKIM W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID-19

Administrator Dodano: 31 sierpień 2020.

Procedura funkcjonowania szkoły oraz ochrony uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Lęgu Starościńskim w okresie zagrożenia Covid-19

I. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka

 1. Do przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO.
 1. Godziny przychodzenia dzieci i uczniów do szkoły:
 • 7.40 – 8.00 – klasy IV – VIII
 • 8.00 – 8.15 – klasa 0
 • 8.40 – 8.55 – klasy I-III
 1. Dzieci i uczniowie przychodzą do szkoły zdrowi, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, ból brzucha, ból głowy, biegunka.
 2. Każdy uczeń musi posiadać maseczkę jednorazową i rękawiczki w plecaku.
 3. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły przyjść dziecko/uczeń u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie lub jest pod nadzorem SANEPIDU.
 4. Rodzic wchodzący do szkoły zachowuje minimalny dystans społeczny 1,5 metrów.
 5. Rodzic przy wejściu do szkoły jest zobowiązany do założenia maseczki zasłaniającej nos i usta oraz skorzystać z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
 6. Rodzic przyprowadzający dziecko z klasy 0 może wejść na teren szkoły jednie na dolny korytarz z zachowaniem zasady - jeden rodzic
  z dzieckiem.
 7. Rodzice uczniów klas I-VIII nie wychodzą do budynku szkoły. Dzieci wchodzą do szkoły same.
 8. Przed rozpoczęciem zajęć wszystkie dzieci/uczniowie myją ręce.
 9. Po zakończonych zajęciach dzieci z klasy 0 przyprowadzane są na dolny korytarz w dwóch grupach i przekazywane rodzicom. Rodzic niezwłocznie wraz z dzieckiem opuszcza teren szkoły.
 10. Po zakończonych zajęciach dzieci z klas I-VIII niezwłocznie opuszczają teren szkoły. Rodzic, który odbiera dziecko czeka przed budynkiem szkoły.
 11. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych zbędnych przedmiotów.
 12. Uczniowie zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego min. 1,5.
 13. Podczas przerw międzylekcyjnych obowiązują strefy przebywania uczniów: korytarz górny klasy V- VIII, korytarz dolny I-IV, plac przed szkołą - wszyscy uczniowie.
 14. W szkole obowiązuje ruch prawostronny.
 15. Uczeń do szkoły przynosi przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się przyborami z innymi oraz nie może ich pożyczać.

II. Pobyt w sali dydaktyczne

 1. Lekcje odbywają się w klasopracowniach.
 2. Salę należy wietrzyć na każdej przerwie.
 3. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie przed wejściem do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
 4. Zabawki/pomoce dydaktyczne, będą dezynfekowane po każdym dniu zajęć lekcyjnych.
 5. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

 

III. Przestrzeganie zasad ochrony w pracowni informatycznej

 1. Uczniowie bezpośrednio przed wejściem do pracowni myją lub dezynfekują ręce.
 2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po Sali bez koniecznej potrzeby.
 3. Pracownia jest dezynfekowana po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

 

IV. Przestrzeganie zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych

 1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali myją lub dezynfekują ręce.
 2. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po Sali bez koniecznej potrzeby.
 3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel wietrzy salę.
 4. Sala jest dezynfekowana po każdym dniu zajęć.

 

V. Wyjścia i pobyt grupy uczniów na plac zabaw i boisko szkolne

 1. Zaleca się częste przebywanie na świeżym powietrzu przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.
 2. Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
 3. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 4. Dzieci/ uczniowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli,  będą korzystać z placu zabaw i boiska szkolnego, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
 5. Opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
 6. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw i boiska szkolnego dopuszczone do użytku przez Dyrektora i dezynfekowane każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć.

 

VI. Postępowanie w razie stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych u ucznia

 1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa rękawiczki jednorazowe).
 1. Nauczyciel otwiera okno i przekazuje uczniowi instrukcje, by założył maskę jednorazową, zdezynfekował ręce, nałożył jednorazowe rękawiczki.
 2. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, by zdezynfekowały ręce założyły maski jednorazowe.
 3. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która
  zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.
 4. Dyrektor/wychowawca/sekretarka powiadamia rodziców, by niezwłocznie odebrali dziecko ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem.
 5. Dziecko pod opieką wyznaczonej przez Dyrektora osoby pozostaje w wyznaczonym miejscu do czasu przyjazdu rodziców.
 6. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i wietrzona.
 7. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, którzy wykazują objawy w momencie przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.
 8. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki
  o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.

 

VII. Postępowanie w razie stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych u pracownika

 1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa i rękawiczki jednorazowe).
 1. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.
 2. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika.
 3. Jeśli pracownik przebywa w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
 4. Otwiera okno.
 5. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, duszność, gorączka) i wraz z uczniami opuszcza salę, która jest dezynfekowana i wietrzona.
 6. Pracownik z objawami niezwłocznie opuszcza teren placówki z zaleceniem kontaktu z lekarzem.
 7. Pracownik z objawami klinicznymi lub podlegający jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.


VIII. Komunikacja z rodzicami uczniów

 1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  COVID-19, kontaktują się z wychowawcą, nauczycielem, lub dyrektorem telefonicznie, mailowo, poprzez dziennik Librus lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. Kontakty mogą odbywać się po zakończonych zajęciach lekcyjnych.
 2. W bezpośrednim kontakcie z pracownikami szkoły rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
 3. Dyrektor lub wychowawca może ustalić spotkanie z rodzicami, trójkami klasowymi na terenie szkoły zgodnie z zasadami GIS.
 4. Po wejściu na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przy wejściu do szkoły, zgłasza pracownikowi obsługi spotkanie z nauczycielem.
 5. Możliwy jest kontakt z sekretariatem szkoły: tel. 29 760 43 03, e-mal: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


IX. Przyjęcia dostaw posiłków z firmy cateringowej

 1. Pracownik firmy cateringowej dostarczający posiłki i produkty do szkoły jest zobowiązany do stosowania środków ochrony osobistej.
 2. Posiłki przewożone są w pojemnikach jednorazowych, w termosach transportowych zgodnie z wymogami ustawy o żywieniu zbiorowym.
 3. Pracownik szkoły przyjmuje przywiezione posiłki w tylnym wejściu do budynku szkoły.
 4. Przed przyjęciem dostawy, pracownik szkoły jest zobowiązany przejść procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji. Następnie stosuje zabezpieczenie osobiste w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy.
 5. Termosy transportowe, są dezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym przez pracownika szkoły i następnie przenoszone w miejsce wyznaczone w kuchni.

X. Dystrybucja obiadów i zasady spożywania posiłków

 1. Przed przystąpieniem do wydawania obiadów dla uczniów, pracownik szkoły, przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem. Następnie stosuje środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki/przyłbicy.
 2. Obiady są wydawane uczniom w salach lekcyjnych. Uczniowie spożywają posiłek w salach lekcyjnych pod opieką nauczyciela.
 1. Przed posiłkiem uczniowie myją dokładnie ręce.
 2. Przy jednym stoliku może spożywać posiłek max. 2 dzieci.
 3. Po zakończeniu jedzenia, uczeń wrzuca jednorazowy pojemnik i sztućce do przeznaczonych to tego celu pojemników.
 1. Po posiłku każdy uczeń dokonuje dezynfekcji swojego miejsca za pomocą papieru jednorazowego i przy użyciu środka dezynfekcyjnego.

XI. Dezynfekcja zabawek i pomocy dydaktycznych

 1. W czasie epidemii COVID wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe zostają usunięte i schowane w zabezpieczonych workach – niemożliwe do użycia ze względu na brak możliwości skutecznej dezynfekcji.
 2. Zabawki i materace są czyszczone za pomocą ciepłej wody z mydłem lub przetarte ścierką nasączoną odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym na koniec dnia.
 3. Każda nowa zabawka przed udostępnieniem dzieciom musi zostać zdezynfekowana.

 

XII. Postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się korona wirusa

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii):

 1. Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
 2. Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane

DOKUMENTY

strzalkaDokumenty do pobrania.

PREZENTACJE

PREZENTACJEstrzalkaPrezentacje.

SP Łęg Starościński

SPORT

showstrzalkaOsiągnięcia uczniów w
zawodach sportowych.

BIBLIOTEKA

showstrzalkaBiblioteka Publiczna prz SP - wydarzenia.

TOP
TOP