Drukuj

HISTORIA SZKOŁY

Administrator. Kategoria HISTORIA SZKOŁY

Szkolnictwo podstawowe w Łęgu Starościńskim posiada bogatą i wieloletnią tradycję. Jak podają źródła archiwalne jeszcze w okresie zaboru pruskiego w czasie I wojny światowej istniała tu w roku szkolnym 1917/18 elementarna szkoła jednoklasowa zatrudniająca jednego nauczyciela.
      Nauka w okresie powojennym rozpoczęła się w roku szkolnym 1945/46 także w „jednoklasówce”, która mieściła się w domach prywatnych: Antoniego Majewskiego, Antoniego Staśkiewicza, Stanisława Piersy i Jana Zyśka. Jej kierownikiem była pani Bieńkowska, później szkołą kierowali pan Kołakowski, pan Prusaczyk i państwo Zalewscy.
W roku szkolnym 1945/50 zatrudnionych było już czterech nauczycieli, a liczba oddziałów zwiększyła się do sześciu. Szkoła mieściła się w trzech wynajmowanych budynkach: państwa Nadolnych, Zyśków i Mielnickich.
W roku szkolnym 1950/51 zwiększono liczbę oddziałów do siedmiu. Kolejnymi kierownikami byli: Henryk Małkowski, Antoni Tyc i Remigiusz Lubak.

      W 1960 roku, jak wspomina pani Janina Szewczyk (była nauczycielka), „po jednej z tanecznych zabaw wiejskich w stodole” zapadła decyzja społeczności lokalnej o budowie nowej szkoły. W tym roku zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Szkoły z przewodniczącym Władysławem Deptują oraz Czesławem Mielnickim, Janem Zyśkiem i Edwardem Brodzikiem. W 1961 roku kierownikiem szkoły, a zarazem głównym rzecznikiem budowy nowego obiektu, była pani Janina Szewczyk. W 1962 budowę zaakceptowały powiatowe władze oświatowe reprezentowane przez podinspektora Frączaka oraz inspektora Gampfa. HISTORIA SZKOŁY
Jedno piętrowy murowany, otynkowany budynek z płaskim dachem oddano do użytku w 1971 r. W latach dziewięćdziesiątych dach zmieniono na dwuspadowy. W roku szkolnym 2004/05 wykonano kapitalny remont budynku, odnowiono również teren wokół szkoły.

      Od 1973 roku szkołą Podstawową w Łęgu Starościńskim kierowało 7 dyrektorów: Adan Łaziński (1973-1979/80), Alojzy Paczkowski (1980-1988/89), Jerzy Kozłowski (1989-1990/91), Jadwiga Cejmer (1991-1992), Zofia Piersa (1991-1992), Edmund Walc (1992-2000), Sylwia Smilgin-Kamińska (2000-2003).  Od roku szkolnego 2003/04 do chwili obecnej dyrektorem szkoły jest Maria Puławska. Dziś do obwodu szkoły należą: wieś Kurpiewskie (Nowe i Stare) oraz następujące dzielnice wsi Łęg Starościński: Góry, Mała Wioska, Leśna Góra, Adamka i dzielnice wsi Łęg Przedmiejski: Piersy, Koźlicha, Ponicha.
     HISTORIA SZKOŁY Z inicjatywy mieszkańców w/w dzielnic młodzieży szkolnej i nauczycieli w szkole utworzono następujące organizacje: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Tygrys” jako stowarzyszenie kultury fizycznej z osobowością prawną. W chwili obecnej działają w klubie sekcje piłki nożnej, tenisa stołowego, unihokeja i ringo. Szkoleniem młodzieży na zajęciach pozalekcyjnych zajmuje się Maciej Brzeski. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą przede wszystkim w corocznym systemie rozgrywek organizowanych przez Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy w Ostrołęce w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Klub uczestniczy w wielu imprezach sportowych organizowanych przez Uczniowskie Kluby Sportowe na terenie powiatu ostrołęckiego. Bierzemy także cykliczny udział w imprezach ogólnopolskich organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej (Coca Cola Cup, Turniej Piłkarski im. Marka Wielgusa). W zeszłorocznej X edycji Turnieju im. Marka Wielgusa, w eliminacjach wojewódzkich w Przasnyszu dziewczęta z naszej szkoły zajęły I miejsce i awansowały do finału wojewódzkiego, który odbył się w Legionowie.
      Priorytetowa  dyscypliną w naszej szkole jest ringo – rekreacyjna dyscyplina sportowa stworzona przez znanego polskiego szermierza Włodzimierza Strzyżewskiego. Nasz klub współpracuje z Polskim Towarzystwem Ringo w Warszawie oraz z wieloma klubami sportowymi na terenie całego kraju w których uprawiana jest ta dyscyplina. Nasi uczniowie byli uczestnikami wielu prestiżowych ogólnopolskich turniejów ringo, m. in. Turnieju Warsa i Sawy w Warszawie, Międzynarodowego Turnieju Ringo (AWF Warszawa), Ogólnopolskiego Turnieju Ringo o Puchar św. Jadwigi w Krakowie, oraz turniejach ringo w Płońsku i Bartoszycach. W turniejach tych nasi podopieczni zajmowali wielokrotnie miejsca na podium lub bardzo wysokie lokaty.
      Dzięki działalności klubu szkoła pozyskała nieodpłatnie sprzęt sportowy z Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Polskiego Towarzystwa Ringo, z Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Warszawie oraz Polskiego Związku Badmintona. Działalność naszego klubu jest możliwa także dzięki dotacji otrzymanej corocznie od Wójta Gminy Lelis.