Drukuj

TYDZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY

Administrator. Kategoria WYDARZENIA

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy zatacza koło i wraca do nas”

Flora Edwards

 Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Z tej okazji w szkole zorganizowano wystawę dotyczącą pierwszej pomocy, a w dniu 17 września 2021 r. uczniowie naszej szkoły pierwsza pomoc 2021uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa, który przekazał im podstawowe informacje i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczyciel mówił o nałożonym na nas obowiązku udzielania pomocy, resuscytacji, wyposażeniu apteczki, sposobach korzystania z jej elementów zaopatrzenia oraz o zachowaniu w różnych sytuacjach kryzysowych, np. podczas wypadku samochodowego, tonięcia, oparzenia, zadławienia, krwotoku, rany, złamania, skręcenia itd. Uczniowie dowiedzieli się jak przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem, utrwalili numery telefonów alarmowych, poznali od strony praktycznej pozycję boczną bezpieczną (ustaloną). Ponadto uczestnicy spotkania nabyli umiejętności wiązania chusty trójkątnej, zakładania opatrunku uciskowego i opatrunku osłaniającego.

Mamy nadzieję, że nie będzie okoliczności i potrzeby korzystania z wiedzy oraz umiejętności nabytych podczas spotkania. Jeśli już dojdzie do zdarzenia kryzysowego, każdy uczeń będzie wiedział co zrobić. Tego im życzymy!

Grażyna Szczubełek